Stypendium Ministra Kultury 2016

O projekcie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury- Tomasz Kozdraj, 2016 rok

Projekt animacji i edukacji kulturalnej „Grające Place Zabaw”, skierowany jest do dzieci i młodzieży uchodźczej, zamieszkującej Ośrodki dla Cudzoziemców na Lubelszczyźnie
Projekt ma obejmować trzy czteromiesięczne cykle, a każdy składa się z następujących elementów:

– przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży uchodźczej, tworzenia prostych, etnicznych instrumentów muzycznych oraz na nauce gry na tychże instrumentach;

– wybudowanie instalacji do stworzenia Grającego Placu Zabaw, który składać się będzie częściowo z wykonanych podczas warsztatów instrumentów, a częściowo będzie dziełem trenera;

– nagranie utworu muzycznego, we współpracy z polskimi muzykami, przez wybranych uczestników projektu i zrealizowanie go w studio nagrań;

– promocja projektu w ramach strony: www.grajaceplacezabaw.pl  oraz na FB i w różnych mediach.

Comments are closed.