Stypendium Ministra Kultury 2016- Grające Place Zabaw

On 11 lutego 2016 by Bozdek

http://grajaceplacezabaw.pl/

W 2016 roku otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację poniższego projektu.
Projekt animacji i edukacji kulturalnej „Grające Place Zabaw”, skierowany jest do dzieci i młodzieży uchodźczej, zamieszkującej Ośrodki dla Cudzoziemców na Lubelszczyźnie.
Projekt obejmuje trzy cykle, a każdy składa się z następujących elementów:
– przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, tworzenia prostych, etnicznych instrumentów muzycznych;
– nauce gry na tychże instrumentach oraz sesji wspólnego słuchania muzyki, z krajów pochodzenia uchodźców i odnajdowania cech wspólnych z polską muzyką;
– wspólnym wybudowaniu instalacji do stworzenia Grającego Placu Zabaw, który składać się będzie częściowo z wykonanych podczas warsztatów instrumentów, a częściowo będzie dziełem trenera;
– nagraniu utworu muzycznego, we współpracy z polskimi muzykami, przez wybranych uczestników
projektu i zrealizowanie go w studio nagrań.

Comments are closed.